Privacy Statement

Welkom! Wat leuk dat je onze privacy statement leest. Wij vinden privacy net zo belangrijk als jij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt als je aankopen wilt doen in de Benefitstore.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?
We stellen ons voor:

Health & Leisure Platforms B.V.
Elisabethhof 19
2353 EW LEIDERDORP

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51847914
Een email sturen kan natuurlijk ook. Dat kan naar: [email protected]

Als je je afvraagt wat Health & Leisure Platforms B.V. te maken heeft met het loyaliteitsprogramma dat jou wordt aangeboden omdat je sport of werkt bij Fit For Free, dan kunnen wij hier een makkelijk antwoord op geven. Health & Leisure Platforms B.V. behoort tot dezelfde groep van vennootschappen als deze sportclub.

Om jou gebruik te laten maken van het loyaliteitsprogramma krijgen wij ook bepaalde informatie van Fit For Free. Dit staat omschreven in de privacy statements van deze sportclub. We zullen in het overzicht hieronder ook aangegeven welke gegevens je direct aan ons geeft en welke gegevens we krijgen van de sportclub.

Wie ben jij (wie is de betrokkene)?
We hopen dat je dit privacy statement leest omdat je in de “Mijn Fit For Free Omgeving” bent ingelogd en nu graag je deelname aan ons loyaliteitsprogramma wilt activeren. Het kan ook zijn dat je je deelname al hebt geactiveerd en graag nog een keer het privacy statement wilt lezen.
Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

We verzamelen of krijgen op verschillende momenten je gegevens.

Om gebruik te kunnen maken van het loyaliteitsprogramma moet je eerst een account aanmaken om toegang te krijgen tot “Mijn Fit For Free Omgeving”. In die omgeving kan je je deelname aan het loyaliteitsprogramma activeren waarna je kunt shoppen in de Benefitstore. Dit doe je via de website van de sportclub, op je computer of mobiele toestel. Om aan jou fitcoins te kunnen gegeven, hebben we gegevens nodig over je bezoek aan de sportclub. Om je juiste saldo van je fitcoins te kunnen bijhouden, hebben we ook gegevens van je aankopen nodig.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we wanneer verzamelen of krijgen van de sportclub. We wijzen je erop dat je via je browserinstellingen of je instellingen op een mobiel toestel zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

We geven met * aan of de gegevens voor ons noodzakelijk zijn. Staat er geen * dan kan je zelf kiezen of je deze gegevens met ons wilt delen.

Bij gebruik van de website van Fit For Free

 • Je IP-adres
 • De instellingen van je browser
 • De pagina’s en onderwerpen van de website die je bezoekt en hoe lang je deze bekijkt
 • Het aantal keer dat je de website bezoekt

Deze gegevens worden verzameld door Fit For Free en worden niet met ons gedeeld. Hiervoor verwijzen we je dus naar het privacy statement op de websites van de sportclub.

Als je een account aanmaakt op de website van Fit For Free voor de Benefitstore:

 • Je lidmaatschapsnummer of pasnummer
 • Je postcode

Met ons worden dan de volgende gegevens gedeeld:

 • Je lidmaatschapsnummer of pasnummer
 • Je voornaam en achternaam
 • Je emailadres
 • Je postcode en woonplaats
 • Je geslacht
 • Je geboortedatum
 • Je telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Het saldo van de fitcoins die je hebt

Als je inlogt in de Benefitstore:

 • Je inloggegevens
 • Je zoekgedrag in de Benefitstore
 • Het aantal keren dat je de Benefitstore bezoekt
 • Je aankopen
 • Het aantal fitcoins dat je besteedt
 • De datum van je aankoop
 • Het afleveradres
 • Je emailadres
 • Je voornaam en achternaam

Als je een sportclub bezoekt, dan worden de volgende gegevens verzameld, maar niet met ons gedeeld:

 • Je lidmaatschapsnummer
 • De datum van je bezoek
 • Het tijdstip van je bezoek (voor het geval je 2x komt sporten op 1 dag)
 • Het tijdstip van je vertrek uit de sportclub

Op basis van deze gegevens bepaalt Fit for Free of SportCity hoeveel fitcoins je hebt verdiend. Dit saldo wordt wel met ons gedeeld.

Als je ons mailt of schrijft:

 • Je emailadres
 • Je voornaam en achternaam
 • Wanneer je contact hebt gezocht
 • Waarom je contact hebt gezocht

Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?
We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

1. Het aantal fitcoins te tonen.
Toelichting: je spaart fitcoins door het bezoek aan de sportclub. Je kunt ook fitcoins besteden in de Benefitstore. We willen je het juiste aantal fitcoins laten zien zodra je dit checkt. Om er zeker van de te zijn dat in de Benefitstore aan jou de fitcoins worden getoond die jij hebt gespaard (en niet iemand anders) hebben we ook je lidmaatschapsnummer nodig. Ook wordt je naam gebruikt om aan jou persoonlijk te tonen hoeveel fitcoins je hebt.

2. Je op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen en producten.
Toelichting: het aanbod in de Benefitstore wisselt. We willen je hier graag van op de hoogte houden zodat je geen aanbiedingen mist of zodat je zelf een spaardoel kan vaststellen. We gebruiken je naam en emailadres om je te informeren over het aanbod in de Benefitstore.

3. Het profiel dat je wilt aanmaken en hebt aangemaakt te kunnen onderhouden
Toelichting: Je hebt ervoor gekozen om je deelname aan het loyaliteitsprogramma te activeren. We bewaren de persoonlijke gegevens die bij deze activering horen zodat je na het inloggen steeds de juiste gegevens ziet.

4. Analyses uit te voeren op het gebruik van de Benefitstore
Toelichting: Bij het gebruik van de Benefitstore worden de hierboven genoemde gegevens over je gebruik en gedrag verzameld. Deze gegevens wordt door DirectSale BV geanalyseerd. Wij delen deze gegevens daarom met DirectSale BV

5. Het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie of om de uitoefening van jouw rechten mogelijk te maken
Toelichting: Als je invloed wilt uitoefenen op het gebruik dat wij maken van je persoonsgegevens (je rechten als betrokkene wilt uitoefenen) of om een andere reden contact met ons zoekt, dan vragen of krijgen we informatie van jou. Dit zijn ook persoonsgegevens die je met toestemming aan ons geeft, want je vraagt op dat moment aan ons om te reageren of je te helpen. Deze persoonsgegevens en je vraag of klacht slaan we op om je te kunnen antwoorden of helpen.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?
Dit privacy statement gaat nog steeds over jouw gegevens. Jij hebt daarom zelf invloed op wat wij met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.
Dit betekent dat je ons kan vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing doeleinden. Ook kan je vragen of wij je gegevens in een machine leesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat je je profiel wilt meenemen. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Je kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken.
Mocht je het echt superirritant vinden wat wij met je gegevens doen, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?
Ja, we delen je gegevens.

Ten eerste krijgen we een deel van de gegevens van de sportclub. Dit hebben we hiervoor al uitgelegd. Zelf delen we ook gegevens met DirectSale BV. De producten in de Benefitstore worden verkocht door DirectSale BV. Aan dit bedrijf geven wij je naam en het totaal saldo van je fitcoins. Zo kan de DirectSale BV checken of je bepaalde aankopen daadwerkelijk kunt doen. Ook voert DirectSale BV analyses uit op het gebruik van de Benefitstore waarvoor wij gegevens delen. Op het doen van aankopen in de Benefitstore zijn de privacy- en aankoopvoorwaarden van de DirectSale BV van toepassing.

Ook wordt het beheer en de ondersteuning van de Benefitstore gedaan door DirectSale BV, die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. Deze partij werkt op onze instructie. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?
We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat we tijdens het versturen van contactformulieren en inloggen in je account altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding, dat we een privacy beleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jou gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?
Zo lang als jij de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. We maken daarbij graag een paar zaken duidelijk. Als je je afmeldt voor het loyaliteitsprogramma dan blijven bij ons ook nog gedurende 6 maanden je gegevens en je fitcoins saldo bekend. Wil je dit niet, dan kan je een verwijderingsverzoek bij ons indienen. De contactgegevens vind je hierboven.

Wijzigingen van dit privacystatement
Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

November 2017 Versie 3


Algemene voorwaarden    |    Privacy Policy    |    Deelnemersvoorwaarden    |    Sitemap